گروه صنعتی ویستا صنعت پرشین گروه : صنعت و اقتصاد

آدرس وب سایت : http://www.vistaspg.com
شرکت ویستا صنعت پرشین افتخار می کند که سهمی هر چند اندک در به حرکت در آوردن چرخ صنعت ایران ایفا می کند. گروه صنعتی ویستا در سال 1387 به منظور تربیت نیروی مهندسی متخصص و کاردان برای رفع بخشی از نیازهای کشور ایران به تولید کنندگان خارجی و یا شرکتهای واسطه خارجی تاسیس گردید و تا کنون توانسته است کمکهای شایان توجهی به صنعت ایران علی الخصوص راه آهن و صنعت ریلی نماید.